ASLA-information

Innehåll i nummer 32:2


Recensioner:

Den flerbunnete treningssamtalen: En studie av samtaler mellom pasient og student fra sykepleier- og medisinerutdanning
Ulla Melander Marttala, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Svenska som källspråk och målspråk. Aspekter på översättningsvetenskap
Jonatan Pettersson, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet


Konferensrapport:

Vuxnas läsande: socialt och kognitivt. Rapport från konferensen Texten, läsaren, samhället
Anna-Malin Karlsson, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitetASLA

ASLA-Information på webben:
- 33:2 2007
- 33:1 2007
- 32:2 2006
- 32:1 2006